Aktualności


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 2023-2030

26-04-2022

Aktualność

Szanowni Mieszkańcy Gmina Istebna opracowuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dokument ten określa cele i kierunki prowadzenia polityki rozwoju społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to dokument, w którym możemy zaproponować działania wpływające na poprawę warunków życia każdego z nas. Poniżej znajduje się link do ankiety, w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię na temat problemów i potrzeb Gminy Istebna. Zachęcamy do wypełnienia formularza ankiety oraz przekazywania informacji znajomym o możliwości wzięcia za pomocą ankiety udziału w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Istebna. Ankieta dostępna poniżej: https://forms.gle/AAaghWxR4r1Hbgnf9 Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Teresa Łacek  Kierownik GOPS więcej


Adwokaci i aplikanci adwokaccy dla Ukrainy

13-04-2022

Adwokaci i aplikanci adwokaccy dla Ukrainy

więcej

Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

10-04-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, iż na podstawie art. 29 Ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy mogą zostać objęci pomocą społeczną, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Oznacza to, że na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej można objąć rodzinę z Ukrainy pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania dziecka w szkole. Warunkiem objęcia pomocą społeczną uczniów z Ukrainy jest legalny pobyt na terenie Polski tj. posiadanie nr PESEL i złożenie wniosku o objęcie pomocą. Ustawa o Pomocy Społecznej przewiduje również możliwość udzielenia pomocy społecznej z urzędu.

więcej

Strony:
Przewiń do góry