Nowy okres zasiłkowy 2022/2023


Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

            W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2022/2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można pobierać i składać wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz pomoc materialną dla uczniów. Wnioski będą wydawane i przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Istebna, w biurze nr 220. 

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie poprzez bankowość internetową, stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,     portal PUE ZUS.

Poniżej przedstawiamy terminy składania wniosków o zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia szkolne: 

Rodzaj świadczenia

Data  złożenia wniosku

Terminy wypłaty świadczeń

 

 

Zasiłek rodzinny              wraz z dodatkami

od 1 lipca 2022r elektronicznie oraz

od 1 sierpnia 2022r do

31 sierpnia 2022r papierowo

 

do 30 listopad a2022 r.

od 1 września 2022r            do 31 października 2022r

do 31 grudnia 2022 r.

od 1 listopada 2022 r do

31 grudnia 2022 r

do 28 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 lipca 2022r elektronicznie oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r papierowo

 

do 31 października 2022 r.

od 1 września do 30 września 2022r

do 30 listopada 2022 r.

od 1 października                        do 31 października 2022r

do 31 grudnia 2022 r.

od 1 listopada do  30 listopada 2022r

do 31 stycznia 2023 r.

od 1 grudnia 2022r do 31 stycznia 2023r

do 28 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

Stypendia szkolne

 

 

od 1 do  15 września 2022r

 

m-c grudzień 2022 r.

m-c czerwiec 2023 r.

 

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 338556222 lub 338577649.

Teresa Łacek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gops Istebna
Przewiń do góry