Świadczenia wychowawcze - Nowy okres zasiłkowy 2019/2020


Nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenie wychowawcze

ustawa z dnia 26 kwietnia 2019  r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U z 2019 r. poz. 924 )

Świadczenie wychowawcze komu przysługuje, od kiedy i w jakiej kwocie ?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wniosek  matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub opiekuna faktycznego, albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości  500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do 18 roku życia  od dnia 1 lipca 2019 r.

Kiedy składanie wniosków o świadczenie wychowawcze ?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego składa się od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej ( poprzez bankowość internetową czy stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,) natomiast od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Na jaki okres przyznaje się świadczenie wychowawcze?

Prawo do świadczenia wychowawczego na każde dziecko  przysługuje  od dnia 1 lipca 2019 r. i przyznaje się go na okres  od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Jak złożę wniosek kiedy będzie wypłata ?

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.
  • od 1 września 2019r. do 30 września 2019r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
  • od 1 października 2019r. do 31 października2019r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • od 1 listopada 2019r. do 30 listopada 2019 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Co z osobami pracującymi za granicą lub przebywających tam  w celach zarobkowych ?

Dla osób, których członek rodziny pracuje lub przebywa za granica w celach zarobkowych   organem właściwym do przyznania świadczenia wychowawczego jest wojewoda chyba  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej. W związku z tym wszystkie wnioski będą przesyłane zgodnie z właściwością do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Rodzinny i Polityki Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 - zgodnie z ustawą.

TELEFONY KONTAKTOWE do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie koordynacji :              *326063351, *326063352, *326063354, *326063355, *326063357, *326063358, *326063359, *326063361, *326063362, *326063363.

ADRESY  E-MAIL do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie koordynacji :   

 

Świadczenie wychowawcze a urodzenie dziecka?

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Kiedy następne składanie wniosków o świadczenie wychowawcze ?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • od 01 lutego 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021r.
  • od 1 maja 2021r. do 31 maja 2021r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021r.
  • od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2021r.
  • od 1 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021r.

 

 

 

składanie wniosków oraz terminy wypłat w skrócie

Rodzaj świadczenia

Data  złożenia wniosku

Terminy wypłaty świadczeń

 

 

Świadczenia rodzinne

 

od 1 lipca elektronicznie oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia papierowo

 

do 30 listopada

od 1 września    do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia

do końca lutego

 

 

 

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 

od 1 lipca elektronicznie oraz

od 1 sierpnia do 31 sierpnia papierowo

 

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października

  do  31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada

 do  30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia

do końca lutego

 

 

 

 

Stypendia

 

 

od 1 do  15 września

 

grudzień i czerwiec

 

 

 

 

 

 

Dobry Start

 

elektronicznie: od 1 lipca

 

 

wypłata nie później niż do 30 września,

 

papierowo: od 1 sierpnia                 do  31 sierpnia

 

papierowo: od września                do 30 listopada

wypłata w ciągu 2 miesięcy  od dnia złożenia wniosku

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

 

elektronicznie: od 1 lipca

 

do 31 października

papierowo: od 1 sierpnia do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 września

do 30 listopada

1 października do 31 października

do 31 grudnia

1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.  338556222 lub 338577649 bądź w pok. 106 lub 220 Urzędu Gminy  Istebna.

Gops Istebna
Przewiń do góry