Samodzielność-Aktywność-Mobilność!


To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu
posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez
które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu
niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia
wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier
architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne
opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane
jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego
i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota
dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.

 

Więcej informacji w załączniku.

Gops Istebna

Lista plików

Przewiń do góry