Informacja dotycząca Rodziny 800+


Dnia 7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko,
do ukończenia przez nie 18 roku życia.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych który wypłaca świadczenie, sam podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie
trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024
r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości.
Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na stronie internetowej:www.zus.pl pod linkiem: 800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

Gops Istebna
Przewiń do góry