Aktualności


Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

02-10-2023

Aktualność

Nowy system opiera się na dwóch świadczeniach: świadczeniu pielęgnacyjnym i świadczeniuwspierającym. Nowe świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie opiekunom niepełnosprawnychdzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie wspierające pobierać zaś będą mogły osobyniepełnosprawne, które osiągnęły 18 rok życia i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wodpowiedniej, określonej punktowo, wysokości. więcej


Zaproszenie do udziału w konferencji: „Rodzina najwyższa wartość w społeczeństwie”

13-09-2023

Wójt Gminy Istebna oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej zapraszają na konferencję „Rodzina najwyższa wartość w społeczeństwie” która odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 10.00 w „DWORZE KUKUCZKA” w Istebnej Konferencja realizowana jest w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

więcej

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024 informacja o naborze

01-09-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w związku z możliwością aplikowania doProgramu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych wsparciem o przesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) na adres gops@gops-istebna.pl lub zgłoszenie telefonicznepod numerem 33 855 62 22 lub zgłoszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, 43-470 Istebna 1000 w godzinach pracy Ośrodka. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

więcej

Strony:
Przewiń do góry