Aktualności


29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej będzie nieczynny

27-03-2024

Aktualność

29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej będzie nieczynny. więcej


Dodatek osłonowy 2024

30-01-2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że ustawą z dnia 7grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energiielektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r. poz. 2760) dokonanozmiany ustawy o dodatku osłonowym, która polega na tym, iż o przyznaniedodatku osłonowego można ubiegać się również w 2024 roku.

więcej

Komunikat KRUS

26-12-2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłączniew zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wynosi 143,00 zł. 

więcej

Strony:
Przewiń do góry