Aktualności


Про це повідомляє ZUS

01-06-2022

Aktualność

Громадяни України повинні повідомити ZUS про свій виїзд Громадянам України, які подали заяву на отримання допомоги на дитину 500+ або на Сімейний опікунський капітал і планують виїхати з Польщі, необхідно повідомити про це ZUS. więcej


Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

18-05-2022

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o RodzinnyKapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa dolegalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jestutrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzyzłożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS.Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w językuukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych(PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG.

więcej

Pomoc Finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy

11-05-2022

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Program ma na celu udzielenie pomocy osobom, które uciekły przed wojną w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce.

więcej

Strony:
Przewiń do góry