Aktualności


Dodatek osłonowy 2024

30-01-2024

Aktualność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że ustawą z dnia 7grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energiielektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r. poz. 2760) dokonanozmiany ustawy o dodatku osłonowym, która polega na tym, iż o przyznaniedodatku osłonowego można ubiegać się również w 2024 roku. więcej


Komunikat KRUS

26-12-2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłączniew zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie. Jednocześnie informujemy, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wynosi 143,00 zł. 

więcej

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

28-11-2023

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej  informuje, że będzie realizował Program ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 i dlatego zaprasza osoby zainteresowane do składania wniosków. Osoby zainteresowane tego typu wsparciem tj. opiekunowie/członkowie rodzin osób niepełnosprawnych mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub na adres e-mail: gops@gops-istebna.pl  Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/855-62-22

więcej

Strony:
Przewiń do góry